16/05/2012    Pekin    China – Combinado USA    106 – 78    Zhu Fangyu (20)
18/05/2012    Pekin    China – Combinado USA    78 – 76    Wang Shipeng (14)
20/05/2012    Pekin    China – Combinado USA    70 – 76    Wang Zhelin (13)
09/06/2012    Perth    China – Australia    55 – 66    Ailun Guo (15)
11/06/2012    Albany    China – Australia    65 – 69    Sun Yue (22)
13/06/2012    Perth    China – Australia    55 – 78    Sun Yue (12)
22/06/2012    Kunshan    China – Montenegro    83 – 55    Zhu Fangyu (12)
23/06/2012    Kunshan    China – Croatia B    84 – 63    Yi Jianlian (14)
24/06/2012    Kunshan    China – Serbia B    88 – 80    Wang Zhizhi (27)
27/06/2012    Yongcheng    China – Montenegro    79 – 71    Yi Jianlian (17)
28/06/2012    Yongcheng    China – Croacia B    90 – 82    Yi Jianlian (27)
29/06/2012    Yongcheng    China – Serbia B    92 – 81    Yi Jianlian (25)
06/07/2012    Guangzhou    China – Túnez    85 – 54    Yi Jianlian (22)
07/07/2012    Guangzhou    China – Australia B    67 – 44    Zhu Fangyu (12)
08/07/2012    Guangzhou    China – Rusia B    73 – 67    Yi Jianlian (28)
10/07/2012    Guangzhou    China – Australia B    70 – 51    Yi Jianlian (14)
21/07/2012    Polonia    China – Poland    
22/07/2012    Polonia    China – Poland